Xi'an Naturetech Co., Ltd
call us on: +86-29-63652300
Novinky
Domov > Novinky > Obsah

Výživa hrozna - absorpcia výživy 2

Xi'an Naturetech Co., Ltd | Updated: Apr 25, 2016


Faktory ovplyvňujúce dostupnosť / absorpciu živín z pôdy


Dostupnosť živín z pôdy je ovplyvnená viacerými faktormi a tieto faktory sú rozdelené do dvoch skupín:

1. Environmentálne faktory

2. Edafické faktory


1. Environmentálne faktory: Životné prostredie je komplex klimatických a abiotických faktorov, ktoré ovplyvňujú prežitie, rast a vývoj rastlín. Hrozno reaguje na niekoľko prvkov prostredia, ktoré zahŕňajú slnečné žiarenie, teplotu, zrážky, vlhkosť, vietor, sezónu atď.


Vplyv rôznych environmentálnych podmienok na dostupnosť živín

Environmentálne prvky Mn Cu zn fe S mo mg
Chladný N
N N

N
Koreňová asfyxia N
N N

N
sucho N


N N
Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu


P N

Zle prevzdušnená pôda


N


N: Negatívna reakcia P: Pozitívna reakcia


2. Edafické faktory

Dostupnosť a dodávka živín rastlinám závisí nielen od množstva živín v pôde, ale aj od niekoľkých faktorov, ako je organická hmota, aktivita mikroorganizmov, štruktúra, štruktúra, obsah vlhkosti, pH a stav plodnosti pôdy.

Obsah pôdnych organických látok: pomer C: N udáva stav plodnosti pôdy. Pomer C: N nurmálnych pôd je okolo 10: 1. Znamená to, že pôda obsahuje 10 jednotiek uhlíka a 1 jednotku dusíka. Ak má pôda vyššiu koncentráciu ľahko rozložiteľnej látky ako bielkoviny (nízky pomer C: N), dostupnosť živín bude viac ako v porovnaní s ligninom (pomer C: N) ako organická látka.

Contact Us

Add.: Medzinárodná Xinyidai C1008, 7 Xixie Road, Xi'an Čína 710065

Tel: 86-29-63652300

E-mail: info@agronaturetech.com

Web: www.agronaturetech.com

Copyright © Xi'an Naturetech Co., Ltd